Ark Consulting, s.r.o.
info@ark-c.sk
www.ark-c.sk
ARK Consulting, s.r.o. je poradenská, vzdelávacia a mediačná spoločnosť. Odborníci ARK-C majú minimálne 15 ročnú prax v práci s ľuďmi, ako prví v SR realizovali napr. mediáciu a koučing.
Vzdelávanie interaktívne formy – aktívne sociálne učenie rozvoj sociálnych zručností, tímová spolupráca, organizačné správanie, organizačná zmena, vyjednávanie, sebapoznanie
Poradenstvo koučing a poradenstvo typu work-life balance individuálny a skupinový koučing, psychohygiena, zvládanie záťaže, rozvoj ľudského potenciálu, tvorba systému hodnotenia a rozvoj
Alternatívne riešenie konfliktov riešenie reálnych sporov vyjednávanie, facilitácia, mediácia – podpora, vedenie a riadenie konfliktov v reálnom kontexte, tréning riešenia a zvládania sporov
Analýza a rozvoj analýza individuálneho a tímového potenciálu metodika Assessment Centre, viacúrovňová spätná väzba (360°), zúčastnené pozorovanie, analýza tímových rol INTERPLACE
Rozhodovacie procesy facilitácia rozhodovacích situácií podpora a nezávislé vedenie pri rozhodovaní, strategickom plánovaní, procese hľadania riešení, pri organizačnej zmene a výberoch ľudí